Danco-oil.com


Go to content

Smøreolie giver store besparelser

Hvem er vi > Avisartikler

Transport-magasinet

SMØREOLIE GIVER STOR BESPARELSE
Det virker, siger vognmand Knud Dam, som har prøvet smøreolie- og dieseladditiv fra Danco Oil det seneste år.
• Af Jesper B. Nielsen

For vognmand Knud Dam i Jordrup ved Kolding har brugen af additiver og smøreolier ført til en stor besparelse på kontoen for dieseludgifter. Besparelsen er så stor, at han har knap 25.000 kr. til overs til sig selv om året.
- Efter at have hørt en del om alle mulige besparelser, lod jeg mig sidste år overtale til at prøve nogle produkter fra Århus-firmaet Danco Oil, for Knud Dam, der driver en enmands-vognmandsforretning.
- Normalt er man jo skeptisk, når man hører om alle de positive virkninger, som smøreolierne skulle have, så jeg var ekstra opsat på at følge udviklingen i dieselforbruget nøje. Og det kom faktisk til at gå bedre end jeg havde forventet. Som året gik kunne jeg godt se, at jeg brugte mindre diesel - og jeg fik også reduceret mit forbrug af motorolie.
- Da året var omme havde jeg sparet mere end 5.000 liter diesel. Det er en stor post for en forretning som min. Specielt med de urimeligt høje dieselpriser, vi har i dag. Den samlede besparelse det første på blev på i alt på 23.389 kr. - og det er inklusive de penge jeg har brugt på additiver og smøreolie fra Danco Oil, siger Knud Dam.
Normalt bruger Knud Dam 70.000 liter diesel om året. Sidste på kom han ned på 64.500 liter, men der var også en anden fordel, som skyldtes brugen af additiverne. Udstødning var blevet renere, og det blev bekræftet tidligere i år ved det årlige besøg hos Statens Bilinspektion. En røggastest viste, at man ikke kunne måle noget udslip.
Fra Danco Oil siger direktør Poul Hassager, at additiverne har den effekt, at de giver en renere udstødning.
- Vores brændstofadditiv Tec 2010 Diesel Plus kan tilsættes alle dieselbrændstoffer, og giver en bedere forbrænding. Dermed får man en renere udstødning, ligesom de uheldige virkninger af kondensvand på brændstofsystemet undgås.
- Samtidigt er produktet specielt fremstillet til brug i dieselopbevaringstanke. Det forøger levetiden for brændstoffet og reducerer risikoen for svampevækst og dieselpest.
Intet særsyn
De resultater, som vognmand Knud Dam har opnået, er ikke enestående, fortsætter Poul Hassager.


Vognmand Knud Dam bruger i dag mindre diesel og har renere udstødning.

- Alle vognmænd kan opnå resultater i samme størrelsesorden, og med de nuværende høje dieselpriser kan det jo slet ikke betale sig at lade være. Tec 2000, som er vores nyeste udviklede smøreolie er en kemisk behandlet mineralsk baseolie, der er forenelig med alle mineralske og syntetiske olier. Det er en højkoncentreret smøreolie, der behandler metallet mellem de bevægelige overflader. Hermed sættes friktionen ned med 20-25 procent. Også temperaturen og slitage af motoren nedsættes.
- Produktet forlænger også oliens levetid og tilsættes den normalt anvendte motorolie med fem-syv procent. Tec 2000 kan anvendes i benzin- og dieselmotorer, manuelle gearkasser, hydrauliske systemer, kompressorer, bore-, skære- og drejeopgaver, industrimaskiner, entreprenørmaskiner.

Hjemmeside | Hvem er vi | Olie | Optima | Sikkerhedsdata | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu