Danco-oil.com


Go to content

Tec2000

Olie > Danco Oil

Danco-Oil Center Horsens
Højkoncentreret Smøreolie TEC 2000
Tec 2000 er en kemisk behandlet mineralsk baseolie, der er forenelig med alle mineralske og syntetiske olier. Tec 2000 HØJKONCENTRERET SMØREOLIE behandler metallet mellem de bevægelige overflader, hvorved friktion nedsættes med 20-50%, temperaturen nedsættes med op til 30% og slitagen nedsættes med op til 50%.Tec 2000 er fremstillet helt uden tilsætning af faste partikler f.eks. PTFE, bly eller lignende.
Tec 2000 forlænger oliens levetid. Tec 2000 HØJKONCENTRERET SMØREOLIE tilsættes den normalt anvendte mineralolie med 5-6%. Tec 2000 HØJKONCENTRERET SMØREOLIE anvendes i benzin- og dieselmotorer, manuelle gearkasser, hydrauliske systemer, kompressorer, bore-, skære- og drejeopgaver, industrimaskiner, entreprenørmaskiner.


Beskrivelse
Beskrivelse
TEC 2000 er et moderne højteknologisk additiv udviklet på fineste parafin mineralolie.
TEC 2000 er udviklet til reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, samt til løsing af smøreproblemer inden for industri, transport, entreprenør, landbrug og fiskeri.
TEC 2000 anvendes som additiv i konventionelle olier, eller i sin rene form.
TEC 2000 er velegnet til benzin- og dieselmotor med eller uden turbo, samt biler med katalysatorer.
Tec 2000 indeholder ikke, PTFE (Teflon), bly eller forbindelser som kemisk ændrer den olie produktet tilsættes.
Tec 2000 behandler metaloverflader og binder sig til disse. Herved opnås øjeblikkelig optimal smøring mellem bevægelige dele.

Fordele
Fordele
Tec 2000 binder oliemolekyler til metaloverfladen, hvilket bevirker øjeblikkelig smøring og giver lettere motorstart.
Tec 2000 giver større trækkraft samt blødere motorgang.
Tec 2000 beskytter al metal mod rust og korrosion.
Tec 2000 fjerner og modvirker sodaflejring på metaloverflader i forbrændingskamre, på ventilhoveder, stempelringe, m.v.
Tec 2000 smører og beskytter bevægelige dele således, at følgende fordele vil opnås:
• Friktion nedsættes med op til 50% • Arbejdstemperatur nedsættes med op til 30% • Brændstofforbrug nedsættes med op til 10%

Anvendelsesområde
Anvendelsesområder
Motorer
Entreprenørmateriel
Landbrugsmaskiner
Industrismøring
Metalbearbejdning

Brugsanvisning
Brugsanvisning
Førstegangstilsætning: 40 ml pr. liter olie (4 vol. %)
Efterfølgende olieskift: 60 ml pr. liter olie (6 vol. %)
Blandeprocenterne er maximale.
Optimal effekt opnås i forbindelse med olie- og filterskift.
Bør ikke blandes med polypropylenglycol baserede olier.
Ved ønske om anvendelse ud over motorolie og hydraulikolie kontakt venligst Deres leverandør eller DANCO OIL A/S, Teknisk Afdeling for nærmere anvisning.

Beholderstørrelseolderstørrelser
1 ltr
5 ltr
25 ltr
60 ltr
210 ltr

Typisk Analysedata
Kinematisk viskositet cSt ved 40°C (ASTM D445) 16,00


Kinematisk viskositet cSt ved 100°C 2,95


Massefylde ved 15°C, kg/l 1,089


Flydepunkt °C -24


Flammepunkt °C COC (ASTM) D92 80


TAN, mg. KOH/g (ASTM D664) 1,19


Copper corrosion, 3h ved 100°C (ASTM D) 1a


Destillation (ASTM D(86)) kogepunkt °C 161


pH værdi 6 - 7


Hjemmeside | Hvem er vi | Olie | Optima | Sikkerhedsdata | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu